Bc. Tereza Pakostová

Diplomová práce

Heraldické prameny pro církevní dějiny v Litomyšli

Heraldic Sources for Ecclesiastical history of Litomysl
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce pojednává o církevních heraldických památkách vztahujících se k Litomyšli. Časově je práce vymezena rokem 1098 (příchod benediktinů do Litomyšle) až po současnost v souvislosti s působením kongregace salesiánů Dona Bosca na litomyšlském farním úřadě.
Abstract:
This master thesis deals with ecclastiastical heraldic monuments related to Litomysl. Time work is defined by the year 1098 (arrival of the Benedictines to Litomysl) to the present day in connection with the work of the Salesians of Don Bosco at the parish office of Litomysl.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Karel Maráz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Archivnictví

Práce na příbuzné téma