Bc. Martin VAŠEK

Diplomová práce

Aplikace pro výuku základních principů objektově orientovaného programování

Application for teaching the basic principles of object-oriented programming
Anotace:
Následující práce popisuje podobu, obsah a hodnocení aplikace pro výuku základních principů objektově orientovaného programování. Tato výuková pomůcka má za cíl podpořit výuku programování na vysokoškolské úrovni. Její obsahem je praktická část pro názorné vytvoření třídy a deklaraci objektů v jazycích Java, Python a Object Pascal. Zároveň aplikace obsahuje studijní textové materiály speciálně vytvořené …více
Abstract:
The following paper describes form, content and evaluation of application for teaching the basic principles of object-oriented programming. This learning tool aims to support the teaching of programming at the university level. Its content is the practical part for visual creation of class and declaration of objects in Java, Python and Object Pascal. At the same time application includes text study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2016
Zveřejnit od: 8. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Ingrid Nagyová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠEK, Martin. Aplikace pro výuku základních principů objektově orientovaného programování. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta