Bc. Hana Dupalová

Diplomová práce

Food blog jako nástroj budování značky IKEA u generace Y

The Food Blog as a Tool of Brand Building of the IKEA by Generation Y
Anotace:
Diplomová práce pojednává o food blogu jako nástroji budování značky IKEA u cílové skupiny, generace Y. Teoretická část práce definuje generaci Y, značku, sociální média a sociální sítě, blogy, online marketing a marketingovou komunikaci ve 21. století. V praktické části je představena značka IKEA v důležitých souvislostech, provedena sekundární analýza k tématu a hlavní část práce zaujímá primární …více
Abstract:
The master thesis deals with the food blog as a tool for brand building of the brand IKEA in the target group the generation Y. The theoretical part defines the generation Y, the brand, social media and social networks, blogs, online marketing and marketing communi-cation in the 21st century. In the practical part, there is introduced the brand IKEA in the important connections and there is also done …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 19. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Josef Kocourek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dupalová, Hana. Food blog jako nástroj budování značky IKEA u generace Y. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace