Bc. Martina Novotná

Diplomová práce

Životní způsob modelek v environmentálním kontextu

Fashion Models' Lifestyles in Environmental Contexts
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá environmentálně relevantními aspekty životního způsobu modelek. Snaží se zjistit, jak se profese modelek promítá do jejich životního způsobu a jaký vliv má na jejich spotřebu zboží či ekologickou stopu. V teoretické části práce přináší koncepty týkající se konzumerismu a negativních dopadů módního průmyslu na životní prostředí. V empirické části jsem hledala odpovědi …více
Abstract:
This master thesis deals with the environmental relevant aspects of fashion models´ lifestyles. It endeavours to find out how the models´ work is projected into their way of life and how it affects their material consumption or ecological footprint. In the theoretical section the thesis brings concepts concerning consumerism and negative affects of the fashion industry on the environment. In the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Kala, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Dostalík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní environmentalistika / Environmentální studia

Práce na příbuzné téma