Milan Struška

Bachelor's thesis

Ramanova spektroskopie ochranných prvků bankovek

Raman Spectroscopy of the Security Features of Banknotes
Anotácia:
Problematika falšovania peňazí sprevádza ľudstvo od ich samotného vzniku. Zo zjavných dôvodov vzniká potreba rýchleho a spoľahlivého overenia pravosti bankoviek, prípadne odhalenia napodobeniny. Hlavným cieľom práce je ukázať, či je metóda Ramanovej spektroskopie vhodná pre tieto účely. Práca sa konkrétne zaoberá eurobankovkami a ich ochrannými prvkami vo vzťahu k Ramanovej spektroskopii. Súčasťou …viac
Abstract:
The issue of counterfeiting accompanied mankind from its very beginning. For obvious reasons, there is a need for fast and reliable validation of banknotes and counterfeit detection. The aim of this thesis is to prove whether the method of Raman spectroscopy is suitable for these purposes. The thesis deals specifically with euro banknotes and their security features in relation to the Raman spectroscopy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zverejniť od: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Hana Vašková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Struška, Milan. Ramanova spektroskopie ochranných prvků bankovek. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management

Práce na příbuzné téma