Bc. Lenka Kadaníková

Diplomová práce

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory a v rodinném prostředí v regionu Trutnov

Quality of life of seniors in homes for the elderly and in the family environment in the Trutnov region
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku kvality života seniorů žijících v domově pro seniory a kvality života seniorů žijících v rodinném prostředí v regionu Trutnov. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny klíčové pojmy – stáří, stárnutí, kvalita života, sociální služby a sociální péče. V praktické části diplomové práce je představena …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the quality of life of seniors who live in a retirement home and the quality of life of seniors who live in a family environment in the Trutnov region. The thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part explains the key concepts - old age, aging, quality of life, social services and social care. In the practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rfp0e/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika