Bc. Lukáš Baumann

Bachelor's thesis

Make No Noise: Analýza a kontextualizace opery Miroslava Srnky

Make No Noise: Analysis and contextualization of the opera by Miroslav Srnka
Anotácia:
Tato diplomová práce se skrze operní analýzu snaží popsat skladebné prinicpy a přístupy Miroslava Srnky, současného českého skladatele. Komorní opera s názvem Make No Noise je kusem pozoruhodně citlivým k chováni traumatizovaných lidi. Práce se soustředí na hudební vývoj jednotlivých operních dějství, specifika jednotlivých operních postav a na další kompoziční jevy. Do textu jsou vloženy výňatky z …viac
Abstract:
Through opera analysis, this diploma thesis aims to describe compositional principles and attitudes of Miroslav Srnka, a contemporary Czech composer. The chamber opera, called Make No Noise, is a piece remarkably sensitive towards behaviour of traumatized people. The thesis focuses on musical development of separate opera acts, specific features of particular opera characters and also on other compositional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2016
  • Vedúci: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Humanities / Anglický jazyk a literatura