Bc. Lucie Radová

Bachelor's thesis

Tak kolik můžu sníst ? Hodnocení potřeb energie a jejich metod

So how much can I eat? Assessment of energy needs and methods
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je podat ucelený souhrn o možných metodách zjišťování energetické potřeby člověka. Teoretická část práce popisuje, z čeho je energetická potřeba člověka složena a jakými faktory je ovlivněna. Následně je věnována pozornost prediktivním rovnicím a metodám měření. Praktická část pomocí kazuistik srovnává výsledky jednotlivých měření energetické potřeby s výpočty z prediktivních …viac
Abstract:
The objective of this bachelor thesis is to provide a comprehensive summary of the possible methods of detection of human energy requirements. The theoretical part describes elements of and influential factors in human energy needs and then characterises predictive equations and methods of measurement. The practical part through case studies compares results of energy needs measurements with calculations …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedúci: Mgr. Jana Spáčilová
  • Oponent: Ing. Bc. et Bc. Aneta Pohořalá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta