Mgr. Michal Kovářík

Diplomová práce

EU dissuasion strategy against Iranian nuclear programme

EU dissuasion strategy against Iranian nuclear programme
Anotace:
Cieľom predloženej diplomovej práce je identifikácia a následná evaluácia odradzovacích snáh EU voči Iránu v kontexte jeho jadrového programu. Odradzovacie snahy EU sú identifikované prostredníctvom zasadenia zahraničnopolitických aktivít EU do rámca stratégie odradenia, ktorá je v práci konceptualizovaná popri stratégii odstrašenia. Evaluačná časť práce pozostáva z predikcie vývoja iránskeho jadrového …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the identification and evaluation of dissuasion efforts of the EU towards Iran in context of Iranian nuclear program. Dissuasion efforts of the EU are identified using the framework of dissuasion strategy, through which the foreign policy activities of the EU are analyzed. Dissuasion strategy is conceptualised in the thesis alongside with the deterrence strategy. Evaluative …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.