Theses 

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby nízkého napětí a geometrického plánu na vyznačení věcného břemene a budovy do KN – Ondřej Kotek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ondřej Kotek

Diplomová práce

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby nízkého napětí a geometrického plánu na vyznačení věcného břemene a budovy do KN

Preparing of Survey to Building Documentation of the Middle Voltage System and Survey Sketch for Record of the Easement and Building to the Cadastre

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby nízkého napětí a geometrického plánu na vyznačení věcného břemene a budovy v katastrálním území Panské Nové Dvory. Na začátku práce pojednává obecně o mapování, mapách a použitém technickém vybavení. Hlavní část pak detailněji popisuje zpracování dané dokumentace a geometrického plánu.

Abstract: The diploma thesis deals with preparation of Survey to Building Documentation of the Middle Voltage System and Survey Sketch for Record of the Easement and Building in Cadastral District Panské Nové Dvory. The thesis firstly handles the issue of mapping in general, regarding the maps and the necessary technical equipment. The main part of the thesis then describes in detail processing the specified documentation and geometric plan.

Klíčová slova: účelové mapy, dokumentace skutečného provedení stavby, nízké napětí, geometrický plán, věcné břemeno

Keywords: specific maps, survey to building documentation, middle voltage system, geometric plan, an easement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Alena Šimková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz