Mgr. David Rojík

Bakalářská práce

Důkaz a stanovení methylalkoholu

Detection and determination of methanol
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá methylalkoholem, jeho výskytem v alkoholických nápojích a možnostmi jeho stanovení. V teoretické části je stručně popsána problematika výskytu methylalkoholu v alkoholických nápojích a také jsou zde zmíněny metody, jimiž je možno methylalkohol detekovat a stanovit. Praktická část je věnována vybraným metodám pro stanovení methylalkoholu, dále optimalizaci metod, jež byly …více
Abstract:
Bachelor´s thesis is dealt with methanol (methyl alcohol), its occurrence in alcohol drinks and possibilities of its identification. Problems of occurrence of methanol in alcohol drinks is described concisely in the theoretic part, also there are methods of possible identification and determination. Practical part is dealt with selected methods of the quantification of methyl alcohol, optimization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta