Martina TURČEKOVÁ

Bakalářská práce

Gamblerství - závislost u hráčů pokeru

Gambling - addiction for poker players
Anotace:
Téma práce je zaměřeno na gamblerství, a to konkrétně na závislost hráčů pokeru. Cílem je zjistit informace týkající se vlivu pravidelného hraní pokerových turnajů v rodinách hráčů, kteří navštěvují kasino, ve kterém pracuji. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji obecné charakteristiky patologického hráčství, příčiny jeho vzniku a následný vývoj. Stručně se …více
Abstract:
This thesis is focused on gambling, and specifically poker players addiction. The aim is to find out information regarding the impact of regular playing of poker tournament in the families of poker players who visit the casino where I work. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the general characteristics of pathological gambling, its causes and subsequent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2016
Zveřejnit od: 6. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Šišák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TURČEKOVÁ, Martina. Gamblerství - závislost u hráčů pokeru. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika