Bc. Pavla Poláčková

Diplomová práce

Kardiovaskulární rehabilitace - vývoj kvality života u pacientů s ischemickou chorobou srdeční a s nižší tělesnou zdatností

Cardiovascular rehabilitation - the development of quality of life in patients with ischemic heart disease and lower physical fitness
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem 12-týdenního rehabilitačního programu na muže s ICHS a vstupní hodnotou funkční kapacity pod 6 METs. Práce sleduje vývoj výkonnostních parametrů, parametrů kapacity transportního systému, hemodynamických a antropometrických parametrů. Kromě toho je zde pomocí SAQ dotazníku vyhodnocen efekt tréninku na subjektivní vnímání kvality života pacientem. Do studie bylo …více
Abstract:
The diploma thesis deals with effect of 12 week rehabilitation program on men with coronary artery disease and input data of functional capacity below 6 METs. The study observes the progress of anthropometric and hemodynamic parameters and parameters of capacity of transport system. In addition we evaluated the effect of training on subjective evaluation of patients’ quality of life by using SAQ questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce