Soňa JANSKÁ

Bakalářská práce

Fyzioterapeutické postupy u cervikokraniálního syndromu

Physiotherapy intervention of cervicocranial syndrome
Anotace:
Cíl bakalářské práce: Přispět k řešení problematiky fyzioterapie cervikokraniálního syndromu, diferenciální diagnostice a volby vhodných fyzioterapeutických postupů. Metodika: Rozhovor pro získání anamnézy, testování pro vyšetření svalové síly, hypermobility, zkrácených svalů a speciální testy. Výsledky: Na základě výsledků vyšetření zvolení vhodného fyzioterapeutického postupu. K odstranění nalezených …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to contribute to the physiotheraphy of cervicogenic headache, differential diagnosis and therapeutic options. Methology: Interview the patient to obtain anamnesis. Examination of muscle strength, hypermobility, shortened muscles.Special tests. Results: Based on the test results suitable physoitherapeutic methods were determined - spinal mobilization techniques, Muscle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Kališko

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANSKÁ, Soňa. Fyzioterapeutické postupy u cervikokraniálního syndromu. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií