Theses 

Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity across Boundaries of Difference – Mgr. Zuzana Klímová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Zuzana Klímová, Ph.D.

Disertační práce

Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity across Boundaries of Difference

Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity across Boundaries of Difference

Anotace: Záměrem této disertační práce je snaha o prozkoumání možností literatury na vývoj mezilidských vztahů v kontextu globální společnosti. Prvním úkolem bylo reagovat na současnou situaci v oboru postkoloniálních studií, které v současné době prožívají krizi spjatou zejména s pojmem postkolonialismu jako takového a jeho problematickou aplikací na současnou společnost. Dalším aspektem teoretického výzkumu této práce je snaha o nalezení sjednocujícího principu postkoloniálních studií v průběhu jejich vývoje, který charakterizují změny v přístupech a také cílích jednotlivých přístupů. Jedním ze závěrů je návrh na přijetí solidarity jako jednoho z možných prvků charakterizujících všechny jednotlivé přístupy v rámci postkoloniálních studií, který je zároveň dostatečně flexibilní, aby dokázal reagovat na změny ve společnosti a přesto zachoval nároky na použitelnost teoretického přístupu a také možnost jeho praktického využití, což odpovídá původním záměrům postkoloniálních studií o nápravu neetického jednání a rozdělení moci ve společnosti. Z práce vyplývá, že základem vytvoření pocitů solidarity je proces (sebe-)identifikace. Pro tento proces je velice důležitá otázka diferenciace, neboli odlišení, na základě které oddělujeme sebe/naši skupinu od ostatních. Připisování hodnoty jednotlivým odlišnostem je pak základem nespravedlivého dělení společnosti do skupin, ze kterých jsou některé vnímány jako nadřazené. Otázkou tedy bylo, zda je možné vyslat impuls, který by podnítil změnu ve vnímání odlišností mezi jednotlivými skupinami. Součástí argumentu je tvrzení, že postkoloniální literatura se může stát nositelem tohoto impulsu. Jako hlavní příklad slouží raná tvorba Wilsona Harrise jejíž komplexita odráží kulturní rozmanitost a hybridní podstatu regionu.

Abstract: Aim of this dissertation is to analyse the potential of literature to influence the development of interpersonal relationships in the global context. The first task was to react to the contemporary situation in the field of Postcolonial Studies which are under a severe pressure because of the applicability of its central terminology and approaches. I have tried to identify the uniting principle of postcolonial discussions that might solve the problem of terminology and at the same time reflect current needs of the field. The concept of solidarity seems to be a suitable option which reflects the needs of Postcolonial Studies calling for the just and equal world while tackling the core questions of division of power between groups. Processes behind solidarity formation revolve around the problem of (self-)identification and differentiation and especially around the artificial ascription of value to individual groups based on the characteristics that are not qualitative. The practical part of the dissertation is trying to analyse literary texts in order to identify structures and topics that might serve as impulses to trigger the change in the perception of difference in the mind of the reader and therefore contribute to the creation of the feelings of solidarity across the traditional boundaries between cultural traditions and/or ethnicities created by stereotypical views inherited from a dominant culture. Part of the argument is the claim that postcolonial literature can be a bearer of such an impulse. As the main example I have chosen the early works by the Guyanese author Wilson Harris, because complexity of his texts reflects the richness and hybridity of the region and its cultural tradition.

Keywords: postcolonial literature, Wilson Harris, solidarity, identity, difference, spiritual boundaries, postkoloniální literatura, solidarita, identita, diferenciace, spirituální hranice

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr., Paul Reynolds, BA (Hons)

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 23:12, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz