Mgr. Zuzana Klímová, Ph.D.

Disertační práce

Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity across Boundaries of Difference

Shaping the Text, Shaping the Mind: Role of Transcultural Imagination on the Building of Spiritual Bridges of Solidarity across Boundaries of Difference
Anotace:
Záměrem této disertační práce je snaha o prozkoumání možností literatury na vývoj mezilidských vztahů v kontextu globální společnosti. Prvním úkolem bylo reagovat na současnou situaci v oboru postkoloniálních studií, které v současné době prožívají krizi spjatou zejména s pojmem postkolonialismu jako takového a jeho problematickou aplikací na současnou společnost. Dalším aspektem teoretického výzkumu …více
Abstract:
Aim of this dissertation is to analyse the potential of literature to influence the development of interpersonal relationships in the global context. The first task was to react to the contemporary situation in the field of Postcolonial Studies which are under a severe pressure because of the applicability of its central terminology and approaches. I have tried to identify the uniting principle of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr., Paul Reynolds, BA (Hons)

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta