Bc. Martina Pelcová

Diplomová práce

Děláme vlny – Identita Radia Wave

Making Waves – The Identity of Radio Wave
Anotace:
Cílem práce je popsat každodenní vytváření a adaptování kolektivní identity členů Radia Wave. Ke kolektivní identitě přistupuji na základě sociálního konstruktivismu a teorie ANT. Data pro následnou analýzu získávám metodou etnografického výzkumu v terénu. Získané terénní poznámky dále interpretuji a vyhodnocuji na základě obecného analytického modelu kolektivní identity Shmuela N. Eisenstadta a Bernharda …více
Abstract:
The aim of the thesis is to describe everyday construction and adaptation of the collective identity of Radio Wave members, based on social constructivism and Actor-network theory. Data are collected using the method of ethnographic field research. The field notes are interpreted and analysed according to the general typological model for the analysis of a collective identity created by Shmuel N. Eisenstadt …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií