Mgr. Marek Lang, Ph.D.

Bakalářská práce

Cirkulace vzduchu v jeskynním prostředí (Císařská jeskyně, Moravský kras)

Air circulation in cave environment (Císařská Cave, Moravian Karst)
Anotace:
Na základě nově naměřeného souboru dat byly zkoumány mechanismy proudění vzduchu v Císařské jeskyni v Moravském krasu. Proudění vzduchu jeskyní významně ovlivňuje mikroklimatické parametry (především teplotu a koncentraci CO2) a má tak přímý vliv na krasové procesy jako je růst a rozpouštění speleotém. Hlavním řídícím činitelem proudění vzduchu v jeskyni je rozdíl venkovních a vnitřních teplot. Teplotní …více
Abstract:
Based on new data set, air circulation mechanisms were studied in the Císařská Cave in Moravian Karst. Cave air circulation significantly influences microclimatic parameters (mainly temperature and concentration of CO2) and directly influences karst processes such as growth and dissolution of speleothems. Main driving force of cave air circulation is temperature differences between cave and exterior …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta