Martina TALPOVÁ

Diplomová práce

Intervenční proces v práci učitele vzhledem k žákům se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy

Intervention Process in Teaching Profession due to Pupils with Specific Learning Difficulties in Primary Schools
Anotace:
Diplomová práce popisuje intervenční proces v práci učitele vzhledem k žákům se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy. První kapitola objasňuje základní terminologii a vymezení specifických poruch učení, dále jejich klasifikaci, symptomatologii a etiologii. Druhá kapitola obsahuje informace o vzdělávacím procesu žáků se specifickými poruchami učení, jak jej upravují legislativní …více
Abstract:
The proposed diploma thesis describes intervention process in teaching profession due to pupils with specific learning difficulties. The first chapter clarifies basic terminology and definition of specific learning difficulties, further their classification, symptomatology and etiology. The second chapter contains information about educational process of pupils with specific learning difficulties according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Helena Mravcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TALPOVÁ, Martina. Intervenční proces v práci učitele vzhledem k žákům se specifickými poruchami učení na 1. stupni základní školy. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta