Bc. Petra Volfová

Diplomová práce

Hodnocení finanční situace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po aplikaci reformy účetnictví státu

Evaluation of a financial situation of the Ministry of Education, Youth and Sport after an application of the state’s accounting reform
Anotace:
Diplomová práce se věnuje možnostem hodnocení finanční situace po aplikaci reformy jednotného účetnictví státu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Charakterizuje stav účetnictví a vykazování finanční situace organizačních složek státu do roku 2009. Je zaměřena na rozbor hlavních odlišností a nových účetních metod reformy účetnictví od 1. 1. 2010. Cílem práce je formulovat doporučení a …více
Abstract:
This thesis is devoted to evaluation of options of a financial situation of the Ministry of Education, Youth and Sport after an application of the state´s accounting reform. It describes the state of accounting and reporting financial position of government department until 2009. The focus is put to analyze the major differences and new methods in accounting reform since 1st January 2010. The aim is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2011
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Pavel Schránil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní