Theses 

Marketing v tržním výklenku – Bc. Jaroslav Kašpar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Bc. Jaroslav Kašpar

Bakalářská práce

Marketing v tržním výklenku

Niche marketing

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Marketing v tržním výklenku“ je analýza a zhodnocení zájmu potenciálních zákazníků o plánovaný projekt předškolního vzdělávání v cizím jazyce. První část je zaměřena na problematiku daného tématu a vysvětlení základních pojmů, jako jsou marketing, tržní výklenek, metody marketingového výzkumu a předškolní vzdělávání. V praktické části se práce zaměřuje na plánovaný projekt a jeho charakterizaci. Dále je provedena situační analýza a analýza dotazníku, který proběhl na internetových stránkách. Následuje vypracování marketingového plánu a navržení vhodné marketingové strategie pro oslovení cílové skupiny zákazníků.

Abstract: The subject of bachelor thesis “Niche marketing” is analysis of interests of potential customers in a planned project of pre-school education in a foreign language. First part is focused on the issues of this topic and explanation of some basic terms, such as marketing, market niche, methods of marketing research a pre-school education. The practical part of the thesis is aimed at the planned project and its characterization. The situation analysis is effected, than the analysis of question-form, what was set on the internet websites, is conducted. Finally, the elaboration of marketing plan and design of suitable marketing strategy for address target group of customers are presented.

Klíčová slova: mateřská škola, tržní výklenek, marketing v tržním výklenku, kindergarten, niche market, niche marketing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Bc. Michal Ďuriník
  • Oponent: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:17, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz