Markéta VÁCHOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnózou stařecké demence

The influence of cognitive functions training on attention and short-term memory in clients with a diagnosis old age dementia
Abstract:
Příjmení a jméno: Markéta Váchová Katedra: Rehabilitačních oborů Název práce: Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnostikou stařecké demence Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Počet stran - číslované 50 Počet stran - nečíslované 34 Počet příloh: 6 Počet titulů použité literatury: 21 Souhrn Tato bakalářská práce se zabývá tréninkem kognitivních …more
Abstract:
Surname and name: Markéta Váchová Department: Of Rehabilitation Specialization Title of thesis: The influence of cognitive functions training on attention and short-term memory in clients with a diagnosis old age dementia Consultant: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D. Number of pages - numbered: 50 Number of pages - unnumbered: 34 Number of appendices: 6 Number ofliterature items used: 21 Summary This bachelor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁCHOVÁ, Markéta. Vliv tréninku kognitivních funkcí na pozornost a krátkodobou paměť u klientů s diagnózou stařecké demence. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/