Bc. Janka Kuceková

Diplomová práce

Úverový proces na príklade hypotekárneho úveru vo vybraných bankách SR

Credit Process in Case of Mortgage Loan in Selected Banks in SR
Abstract:
The thrust of this thesis deals with the loan process using the examples of a mortgage loan systems in selected banks in Slovakia. The work is divided into three sections. The first sections of the thesis pays particular attention to the commercial banks with the emphasis on mortgage lending and loan process in a commercial bank. The beginning of the first section highlights the status and functions …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou úverového procesu na príklade hypotekárneho úveru vo vybraných bankách SR. Práca je rozčlenená do troch kapitol. Prvá kapitola diplomovej práce venuje pozornosť komerčným bankám a dôraz kladie na hypotekárne úvery a úverový proces v komerčnej banke. V úvode prvej kapitoly poukazuje na postavenie a funkcie komerčnej banky, úverové obchody, funkcie a klasifikáciu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance