Theses 

Konkurenceschopnost firmy v oblasti územního plánování – Jiří Šimák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

UHK, Fakulta informatiky a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Informační management

Jiří Šimák

Diplomová práce

Konkurenceschopnost firmy v oblasti územního plánování

Company competitiveness in the area of urban planning

Anotace: Cílem této diplomové práce je zmapovat konkurenční prostředí projektového ateliéru Regio s.r.o. působící v oblasti územního plánování. V teoretické části jsou nejprve vymezeny základní pojmy a také teoreticky popsány použité analýzy (PEST analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil a SWOT analýza). V praktické části jsou poté jmenované analýzy zpracovány tak, aby bylo možné pomocí jejich výsledků charakterizovat dané odvětví a vystihnout současnou pozici podniku Regio s.r.o. na trhu ve vztahu k jeho konkurentům. Na základě zjištěných výsledků jsou formulována vhodná doporučení, která mohou přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku a k získání konkurenční výhody.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, PEST analýza, Porterův model pět sil, SWOT analýza

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2010
  • Vedoucí: Marcela Sokolová
  • Oponent: Hana Mohelská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz