Radek Mikulášek

Bakalářská práce

Žárovzdorné materiály používané v konstrukcích vyzdívek metalurgických agregátů

Refractory material used in structures lining of metalurgical units
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělená do třech hlavních kapitol. Ty se věnují keramickým materiálům, které jsou v současné době nepostradatelnou složkou dnešních průmyslových aplikací a především nahrazují konvenční materiály (jako například ocel) v místech, kde tyto materiály pro své některé vlastnosti selhávají. První kapitola popisuje základní metalurgická zařízení a jejich princip výroby železa a oceli …více
Abstract:
The thesis is divided into three main chapters devoted to ceramic materials that are currently indispensable component of today´s industrial applications and in particular the conventional materials (such as steel) in areas where these materials for some of its properties are failing. First chapter describes elementary metallurgical equipments and its steel production principal (iron, steel). Main …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Dalibor Jančar
  • Oponent: Miroslava Klárová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a životní prostředí

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.