Bc. Blanka Melicharová

Bachelor's thesis

Výchova ke zdraví v mateřské škole

Health education in kindergarten
Anotácia:
Systematické působení na děti v předškolním věku je velmi důležité, a proto se již v mateřské škole setkáváme s výchovou ke zdraví. Koncepčním vzdělávacím dokumentem, který se zabývá touto problematikou v MŠ, je RVP PV. Práce provádí obsahovou analýzu RVP PV i dalších vzdělávacích dokumentů či metodických publikací a vymezuje obsah výchovy ke zdraví v MŠ. Na základě teoretických poznatků byla vytvořena …viac
Abstract:
Having a systematic influence on preschool children is considered to be very important, thus it becomes usual to focus on health education even at nursery schools. The conceptual educational framework concerning issues in preschool education in the Czech Republic is RVP PV. This bachelor’s thesis deals with an analysis of RVP PV and other related information sources as well as determines the substance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedúci: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta