Gabriela Šumšalová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory

Background of process and preparing clients for the transformation from residential services to services with a lower level of support
Anotace:
Tématem mé absolventské práce je „Východiska procesu a příprava klientů na přechod z pobytové služby do služby s nižší mírou podpory.“ Jejím obsahem je příprava výzkumného šetření. Ten bude veden pomocí kvalitativní metody a polostrukturovaných rozhovorů a bude součástí mé bakalářské práce. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části práce jsou charakterizovány pojmy mentální postižení, sociální …více
Abstract:
The theme of my graduate thesis is "The starting points of the process and the preparation of clients for the transition from the residential social service to services with lower support rate". It includes the preparation of research. Research will be guided by qualitative methods and half structured interviews and will be part of my graduate thesis. The thesis is divided into two parts. In the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc