BcA. Marta Nováková

Diplomová práce

Vliv operní dramaturgie NDM na návštěvnost divadla v posledním dvacetiletí

The influence of opera dramaturgy NDM on theater attendance in the last two decades
Anotace:
Tématem magisterské diplomové práce je vysledování dramaturgické linie ve stanoveném období, vypracování přehledu návštěvnické úspěšnosti Národního divadla moravskoslezského a následná komparace obou prvků. Bylo vybráno dvacetileté období, dostatečně dlouhé a obsáhlé, pro ucelenější představu vývoje a výběru repertoáru. Cílem práce je zjištění vlivu dramaturgické linie na návštěvnost a diváckou úspěšnost …více
Abstract:
The theme of this master thesis is tracking dramaturgical line within the specified period, the elaboration survey of visitor success of the National Moravian-Silesian Theatre and subsequent comparison of both elements. Twenty-year period was chosen sufficiently long and compresenhive for coherent concept of the development and choise of repertoire. The aim of this thesis is to determine the influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta