Ing. Lilia Rizvanova

Diplomová práce

Řízení a hodnocení pracovního výkonu

Management and performance appraisal
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení a hodnocení pracovního výkonu ve vybrané organizace privátního sektoru. Diplomová práce poměrně podrobně definuje základní teoretické poznatky z oblasti pracovního výkonu. Diplomová práce je rozdělená na teoretickou a praktickou části. Nejdřiv se v teoretické části popisuje koncept řízení výkonu práce, pak hodnocení pracovního výkonu a metody hodnocení …více
Abstract:
The thesis focuses on the management and appraisal of work performance of the privat company. Thesis in detail defines the basic theoretical knowledge of work performance. The thesis is divided into theoretical and practical parts. Theoretical part describes the concept of performance management work, the performance appraisal and evaluation methods. The practical part consists from the performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní