Jana PĚCHUVKOVÁ

Bakalářská práce

Nozokomiální nákazy

Nosocomial infections
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce jsou nozokomiální nákazy. Jedná se o práci rešeršního typu, která se věnuje původcům nemocničních nákaz, rizikovým faktorům pro vznik nozokomiálních nákaz, problému vzrůstající rezistence bakterií ve vztahu k nozokomiálním nákazám a preventivním hygienickým opatřením, mezi které řadíme bariérovou ošetřovací péči, sterilizaci, dezinfekci a hygienu rukou.
Abstract:
Subject of my bachelor thesis is nosocomial infections. It is a literary research focused on the issue of nosocomial infections, its agents, risk factors for the emergence of nosocomial infections, the problem of increasing antibiotic resistance of bacteria in relation to nosocomial infections and preventive hygiene measures, including barrier care, sterilization, disinfection and hand hygiene.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PĚCHUVKOVÁ, Jana. Nozokomiální nákazy. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie