Petr Chrastina

Diplomová práce

Diagnostika vznětového motoru nákladního automobilu emisní specifikace EURO 5

Diagnostics of Compression-Ignition Truck Engine of EURO 5 Emissive Specification
Anotace:
CHRASTINA, P. Diagnostika vznětového motoru nákladního automobilu emisní specifikace EURO 5Ostrava: Katedra výrobních strojů a konstruování, fakulta strojní VŠB – technická univerzita Ostrava, 2009, 70 stran., Diplomové práce, vedoucí : Hrabec, L.Diplomová práce se zabývá diagnostikou vznětových motorů emisní normy EURO V. V úvodní části je popsáno složení výfukových plynů, rozdělení evropských norem …více
Abstract:
CHRASTINA, P. Diagnostics of Compression-Ignition Truck Engine of EURO V Emissive SpecificationOstrava: Teacher's desk production tool grinder and sharpener and designed, faculty mechanical VSB – technical university Ostrava, 2009, 70 as regards. diploma work, leadership : Habec, L.Thesis deal with diagnostics Diesel engine emissions standard euro 5. in exordium is circumscribed exhaust gas composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ladislav Hrabec
  • Oponent: Petr Dobeš

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava