Tomáš Němec

Bachelor's thesis

Petr Zapletal - skladatel, pedagog, organizátor a popularizátor

Petr Zapletal – composer, pedagogue, organizer and popularizer
Abstract:
Bakalářská práce „Petr Zapletal – skladatel, pedagog, organizátor a popularizátor“ pojednává o soudobém českém skladateli, pedagogovi, badateli, hudebním aranžérovi, vydavateli, organizátorovi hudebního života a popularizátorovi známých i jím objevených děl starých mistrů, především z období baroka. Stručně mapuje jeho život a rozsáhlou tvorbu a hudební i pedagogickou aktivitu.
Abstract:
The bachelor thesis called Petr Zapletal – A Composer, Educator, Organiser and Promoter deals with a contemporary Czech composer, a teacher, researcher, music arranger, publisher, organizer of music events and popularizer of well-known and newly discovered works, especially of the Baroque period. It briefly describes his life, his extensive work, and his output and teaching activities.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 9. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 10. 2019
  • Supervisor: Mgr. Jana Michálková Slimáčková, Ph.D.
  • Reader: MgA. Zuzana Rzounková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/wl04l/