Bc. Hana Vinčálková

Diplomová práce

Komparace vybraných teorií regionálního rozvoje

Comparison of selected regional development theories
Anotace:
Teorie regionálního rozvoje jsou dnes součástí směrů ekonomického myšlení. K teoriím regionálního rozvoje se začíná obracet větší pozornost zhruba v druhé polovině 20. století, kdy v tomto období dochází k růstu významu samotných regionů. Mezi těmito regiony však byly velké ekonomické rozdíly. Ekonomické směry se snažily tyto rozdíly vysvětlit, v důsledku čehož vznikly teorie regionálního rozvoje. …více
Abstract:
Theories of regional development are now part of economic thinking. The regional development theories are starting to turn more attention in the second half of the 20th century, when the importance of the regions themselves is growing in this period. However, there were large economic differences between these regions. Economic trends have tried to explain these differences, which has led to the emergence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iva Nedomlelová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vinčálková, Hana. Komparace vybraných teorií regionálního rozvoje. Liberec, 2018. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální studia