Bc. Danuše Dufková

Bakalářská práce

Zkrácené přípravné řízení u trestných činů v silniční dopravě

Shortened Criminal Proceedings concerning Crimes in Traffic
Anotace:
Bakalářská práce představuje ucelený soubor informací jak teoretického, tak praktického významu. Charakterizuje obecnou úpravu trestního řízení, zásady, orgány činné v trestním řízení a formy přípravného řízení. V celkovém shrnutí lze říci, že bakalářská práce jako materiál slouží k poskytnutí bližšího pohledu na problematiku zkráceného přípravného řízení v rámci silničního provozu a to jak z teoretického …více
Abstract:
Bachelor`s work is a complete file of theoretical and practical based information. It describes the general regulations of criminal proceedings, rules, bodies active in criminal proceedings and forms of pre-trial proceedings. By general summarization, we can say, that bachelor`s work as a data source is supposed to provide us with the closer look at the issue of shortened pre-trial proceedings in terms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
  • Vedoucí: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Karel Meixner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta