Veronika ZAVADILOVÁ

Bakalářská práce

Biotopové preference motáka lužního (Circus pygargus) v zemědělské krajině Opavska

Biotope preferences of the Montagu´s harrier (Circus pygargus) in agricultural areas of Opava region
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat a vyhodnotit preferované biotopy hnízdění motáka lužního (Circus pygargus) na Opavsku. V roce 2015 byla ve sledované oblasti vyhledána jeho hnízdiště, vyhodnocena jejich vzdálenost k významným krajinným prvkům, nadmořská výška, vzdálenost k dalšímu nejbližšímu hnízdišti téhož druhu, a také zastoupení polních plodin v okolí hnízdišť ve vztahu k úspěšnosti hnízdění. Celkem …více
Abstract:
The main aim of this thesis is to map and evaluate preferred nesting biotopes of Montagu?s Harrier (Circus pygargus) in the Opava region. In 2015 it?s nests were found, their distance to the most important landscape elements, altitude, distance to other nests of the same species in the proximities and a ratio of field crops in surroundings of nests, in relation to breeding success was evaluated. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Patrik Molitor

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAVADILOVÁ, Veronika. Biotopové preference motáka lužního (Circus pygargus) v zemědělské krajině Opavska. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Geografie (dvouoborové)