Natálie Popovičová

Bachelor's thesis

Psychicka zátěž a syndrom vyhoření u učitelů základních škol

Mental strain and burnout syndrome among teachers in primary schools
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá psychickou zátěží a syndromem vyhoření u učitelů základních škol. Výzkum byl prováděn kvantitativně, a to pomocí MBI dotazníků, které byly cílovým respondentům rozeslány elektronicky. Kvantitativní výzkum byl doplněn kvalitativním výzkumem, přičemž do obou šetření byli zapojeni učitelé vybraných základních škol v okrese Tábor. Celkem bylo vyhodnoceno a přehledně zpracováno …more
Abstract:
This bachelor´s thesis concentrates on mental strain and burnout syndrome among teachers in primary schools. The research was conducted quantitatively through MBI survey. The survey was distributed online. Quantitative research was amended by qualitative research. Target group of these researches were teachers in selected primary schools in Tábor region. 80 responses from survey were collected, evaluated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2020
  • Supervisor: Zuzana Hubinková
  • Reader: Žaneta Floriánová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80353