Doubravka HANK

Bakalářská práce

Hry v roli u dětí v mateřské škole

Role-play in pre-school environment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na hry v roli v mateřských školách. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabýváme vymezením pojmu hry v roli, dělením her, a charakteristikou pojmu hry v roli. V praktické části se zajímáme o to, do jaké míry a jakým způsobem učitelé v mateřských školách využívají hry v roli ve své práci, což je také hlavním cílem průzkumu …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on role-play in pre-school environment. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part we deal with the definition of the role play, the division, and the characteristics of the role play. In the practical part, we are interested in how teachers in pre-school environment use role-playing in their work, which is also the main goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jan Karaffa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANK, Doubravka. Hry v roli u dětí v mateřské škole. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta