Bc. Rostislav Rojčík

Bakalářská práce

Porovnání investic v rámci podílových fondů s investicemi alternativními

Comparing investments in the framework of mutual funds with alternative investments
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce je problematika kolektivního investování. Pro drobné investory roste škála investičních instrumentů, do kterých mohou své prostředky investovat. Rád bych se podrobněji zaměřil na některé z klasických instrumentů jako jsou podílové fondy, ale i na nové alternativní produkty.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Bezvoda, DrSc.
  • Oponent: Ing. Petr Čihák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS