Bc. Tereza Szturcová

Bakalářská práce

El Festival Internacional de Teatro de Manizales y la identidad latinoamericana

Festival Internacional de Teatro de Manizales and the Latin American Identity
Abstract:
The thesis is a cultural research which aims to develop the attitude and role of the International Theater Festival of Manizales (FITM) in terms of Latin American identity interpretation. The work sums up the most important milestones and events in the history of the FITM and contextualize them with the history of Latin America. Then it introduces the concept of Latin American identity and puts it …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je prací kulturní, jejiž cílem je zkoumat postoj a úlohu Mezinárodního divadelního festivalu Manizales (FITM) z hlediska interpretace latinskoamerické identity. Práce stanoví nejdůležitější mezníky a události v historii FITM, které zasadí do historie Latinské Ameriky. Dále stručně představí pojem latinskoamerické identity a zasadí ho do historického a kulturního kontextu Jižní …více
 
 
Jazyk práce: španělština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Cristina Rodríguez García

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta