Theses 

Personální marketing firem a preference mladých lidí při výběru zaměstnání – Daniela Krejsová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Daniela Krejsová

Bakalářská práce

Personální marketing firem a preference mladých lidí při výběru zaměstnání

Anotace: Bakalářská práce zkoumá nástroje personálního marketingu vybraných firem s cílem posoudit jejich schopnost oslovit a přilákat mladé lidi podle jejich preferencí při výběru zaměstnání. Teoretická část vychází z odborné literatury a vymezuje pojetí personalistiky a personálního marketingu. Praktická část analyzuje nástroje personálního marketingu vybraných firem a jejich schopnost oslovit a přilákat mladé lidi podle jejich preferencí při výběru zaměstnání s využitím výsledků dvou dotazníkových šet-ření mezi vybranými firmami a mladými lidmi. Výsledkem práce jsou návrhy pro vybrané firmy týkající se personálního marketingu zaměřeného na preference mladých lidí.

Abstract: The bachelor thesis examines the tools of personnel marketing of selected firms to assess their abil-ity to reach and attract young people according to their job selection preferences. The theoretical part is based on literature and defines the concept of human resources and personnel marketing. The practical part analyses the tools of personnel marketing of selected companies and their ability to reach and attract young people according to their preferences when choosing a job using the re-sults of two questionnaires among selected companies and young people. The result of this work are suggestions for selected companies concerning personal marketing focused on preferences of young people.

Klíčová slova: Personální marketing, externí personální marketing, interní personální marketing, personální činnos-ti, získávání, výběr, adaptace, vzdělávání a péče o zaměstnance. Personnel marketing, external personnel marketing, internal personnel marketing, personnel activi-ties, recruitment, selection, adaptation, education and care of employees

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 06:54, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz