Yekaterina KUYANOVA

Bachelor's thesis

UX/UI Design webových stránek Ateliéru GD1

UX/UI Design of GD1 studio website
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj webových stránek pro Ateliér Grafický design 1, jehož cílem je vytvoření jeho vlastní přítomnosti. Cílem projektu bylo vytvořit digitální zdroj, který by nejen splňoval informační potřeby budoucích i současných studentů, ale také ztělesňoval vzdělávací filozofii a jedinečnou atmosféru ateliéru. Výsledek této práce vychází z komplexního výzkumu, který …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on designing and developing a website for Graphic Design Studio 1 aimed at establishing its digital presence. The project's goal was to create a digital resource that not only meets the informational needs of prospective and current students but also embodies the educational philosophy and unique atmosphere of the atelier. The outcome of this bachelor's thesis is based …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2024
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Marek Fanta

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KUYANOVA, Yekaterina. UX/UI Design webových stránek Ateliéru GD1. Ústí nad Labem, 2024. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu