Yekaterina KUYANOVA

Bakalářská práce

UX/UI Design webových stránek Ateliéru GD1

UX/UI Design of GD1 studio website
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj webových stránek pro Ateliér Grafický design 1, jehož cílem je vytvoření jeho vlastní přítomnosti. Cílem projektu bylo vytvořit digitální zdroj, který by nejen splňoval informační potřeby budoucích i současných studentů, ale také ztělesňoval vzdělávací filozofii a jedinečnou atmosféru ateliéru. Výsledek této práce vychází z komplexního výzkumu, který …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on designing and developing a website for Graphic Design Studio 1 aimed at establishing its digital presence. The project's goal was to create a digital resource that not only meets the informational needs of prospective and current students but also embodies the educational philosophy and unique atmosphere of the atelier. The outcome of this bachelor's thesis is based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Marek Fanta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUYANOVA, Yekaterina. UX/UI Design webových stránek Ateliéru GD1. Ústí nad Labem, 2024. bakalářská práce (BcA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu