Filip Holeček

Diplomová práce

Náhradní rodinná péče se zaměřením na děti ukrajinského občanství (na území hl. m. Prahy)

Substitutional family care concentrating on ukranian children ( in capital Prague).
Anotace:
Rodina je základem společnosti. Je základním prostředím, ze kterého se člověk včleňuje do společnosti. Ne každý má však to štěstí, že může vyrůstat v rodině. Důvodů může být několik. Například neschopnost a nechuť rodičů se o dítě postarat či nemožnost postarat se o dítě z důvodu nevyřešené osobní situace rodičů dítěte. A právě těmto dětem je nutné pomoci, aby vyrůstaly v co nejpřirozenějším prostředí …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2009
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eM92

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2010
  • Vedoucí: Daniel Hovorka
  • Oponent: Lucie Smutková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv