Aleš HROMÁDKA

Bakalářská práce

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v Plzeňské teplárenské a.s.

Combined heat and electricity production in Plzeňská teplárenská, a.s.
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá kombinovanou výrobou tepla a elektrické energie v konkrétní firmě Plzeňská Teplárenská a.s. Rozebírá problematiku centrálního vytápění v Plzni, technologii výroby tepla a elektrické energie, ekonomické a ekologické aspekty teplárny. Teoretické poznatky jsou pak využity pro zhodnocení směrů ve vývoji Plzeňské Teplárenské a.s.. V závěru je návrh jiných alternativ …více
Abstract:
Thesis deals with the combined production of heat and electricity in a particular company Plzeňská Teplárenská a.s. Analyzes the central heating in Pilsen, technology of production of heat and electric energy, economic and environmental aspects of the heating plant. Theoretical knowledge is then used to evaluate trends in the development of Plzeňská Teplárenská a.s.. In conclusion is other alternatives …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HROMÁDKA, Aleš. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny v Plzeňské teplárenské a.s.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická