Bc. Aneta Šťastná

Diplomová práce

Efekt kardiovaskulární rehabilitace na noční pokles krevního tlaku u mužů s ischemickou chorobou srdeční

The effect of outpatient cardiovascular rehabilitation on parameters of blood pressure values in men with ischemic heart desease
Anotace:
Cílem práce bylo zhodnotit efekt kardiovaskulární rehabilitace na noční pokles krevního tlaku u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Studie se zúčastnilo celkem 39 mužů, kteří absolvovali tříměsíční ambulantní řízený rehabilitační program v rámci II. fáze kardiovaskulární rehabilitace na Klinice tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Noční pokles krevního …více
Abstract:
The aim of the study was to evaluate the effect of cardiovascular rehabilitation on nocturnal blood pressure dipping in patients with coronary artery disease. The study involved a total of 39 men who underwent a three-month outpatient controlled rehabilitation programme as part of phase II of cardiovascular rehabilitation at the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, St. Anne's University …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta