Theses 

Economic Analysis of the Jan Špilar Company including a Technical Glossary – Markéta VELICHOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Markéta VELICHOVÁ

Bakalářská práce

Economic Analysis of the Jan Špilar Company including a Technical Glossary

Analysis of Jan Špilar company included technical glossary.

Abstract: Bachelor's thesis deals with business studies. The Bachelor's thesis is structured into capitols. The author deals with the topic of freshwater aquaculture which is related to the field of business of Jan Špilar. It includes statements about freshwater aquaculture history, market and trade generally. Fish processing, final processing and freezing of fish which is necessary for producing is described in detail. The thesis deals with the whole sale and retail of Jan Špilar and both of them are introduced as well as the economical analysis such as ROA, ROE and SWOT analysis. These analyses are explained both theoretically and practically. The main Czech and foreign competitors as well suppliers are described. This Bachelor's thesis contains a technical and store glossary from the area of production. Marketing is an important instrument in business and belongs to this thesis. It involves history of marketing, benefits of marketing planning, marketing mix, the four Ps models which is applied on Jan Špilar's product, AIDA, marketing strategy, business analysis, new product development, marketing research and Maslow's hierarchy on needs

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studiem z oblasti obchodu. Toto téma bylo vybráno s respektem k panu Špilarovi, majitelem firmy, který patří k jednomu z nejúspěšnějších podnikatelů v západním regionu Čech. Bakalářská práce je rozdělena do kapitol. Jsou zde rozebrány témata, která se vztahují k podnikání Jana Špilara, jako například akvakultura a zpracování ryb. Zpracován je zde i maloobchod, který patří k velkoobchodu Jana Špilara. K velkoobchodu a přímo k jeho výrobně je zpracován slovník pojmů z této oblasti. Dále jsou vypracovány důležité ekonomické analýzy jako je ROA a ROE. Rozebraná je také SWOT analýza podniku. Autor se zabývá marketingem jak obecně, tak i detailně. Kde je aplikovaný přímo na tuto společnost. Výsledkem této bakalářské práce jsou ekonomické analýzy, které vypovídají o tom, že Jan Špilar vede svůj podnik výborně. Je zobrazen neustálý ekonomický růst a stále rozšiřuje své možnosti. Tato firma má velký potenciál do budoucna. Autor věří v rozšíření této firmy v budoucnu do evropské unie.

Keywords: obchod, ekonomická analýza, společnost, akvakultura, zpracování ryb, organizační struktura, maloobchod, velkoobchod, konkurence, dodavatel, analýza silných, slabých, stránek hrozeb a příležitostí, glosář, marketing

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: Bc. Skyland Václav Kobylak

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=75915 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

VELICHOVÁ, Markéta. Economic Analysis of the Jan Špilar Company including a Technical Glossary. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 15:08, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz