Theses 

HUmanitní vědy ve 21. století - filosofický rozbor problému (Theologická perspektiva etiky hospodářství v díle Arthura Richa) – Bc. Lukáš BUBLÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Lukáš BUBLÍK

Diplomová práce

HUmanitní vědy ve 21. století - filosofický rozbor problému (Theologická perspektiva etiky hospodářství v díle Arthura Richa)

Humanitarian Science in 21st Century - Phylosophical Analysis of the Issue (Theological Perspective of Economic Ethics in Arthur Rich's Writings)

Anotace: Soudobý stav moderního tržního hospodářství je více než aktuální. Hospodářské subjekty se snaží maximalizovat svůj zisk a zaujmout tak mocenské postavení na trhu. Tak vzniká společnost založena na monopolech či oligopolech. Nicméně hospodářství nemůže vycházet jen samo ze sebe, ale je potřeba regulí státu, vytvoření takových struktur, aby bylo funkční a nedovolovalo jednomu hospodářskému subjektu prosazovat své zájmy na úkor druhého. Tyto struktury bývají mnohdy špatně nastaveny a představují tak pro společnost zlo. Toto strukturální zlo musí být vymýcenou pravou humanitou z víry naděje a lásky. Právě toto je tématem této práce, v níž vycházím primárně z díla protestantského teologa Arthura Richa ?Etika hospodářství?. Jde tedy o aplikaci etických principů na moderní tržní hospodářství.

Abstract: Current state of modern market economy is more than topical. Economic subjects are trying to maximize their profits and take a bigger power position on the market. There comes the society based on monopoly or oligopoly. Nevertheless, economy cannot be self-inducing, but needs state regulations to be functional. These state created sturctures than should not allow one economical entity to advance one?s own interests at the expense of the others, but they sometimes do not work properly and present evil for the society. This structural evil must be eliminated by true humanity emerging from belief hope and love. This is the topic of my diploma thesis where I refer primarily to the work of Protestant theologian Arthur Rich ?Business and Economic Ethics: The Ethics of Economic Systems? where he applies ethical principles on the modern market economy.

Klíčová slova: Etika, Věcná a lidská přiměřenost, tržní hospodářství, humanity z víry, naděje a lásky, maximy, Arthur Rich, theologie

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=53333 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

BUBLÍK, Lukáš. HUmanitní vědy ve 21. století - filosofický rozbor problému (Theologická perspektiva etiky hospodářství v díle Arthura Richa). Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 11:04, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz