Bc. Ivana PICKOVÁ

Diplomová práce

Region jižní Kavkaz a jeho vztahy s Ruskou federací

South Caucasus Region and its Relations with Russian Federation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá politicko-bezpečnostním vývojem v regionu jižní Kavkaz od rozpadu Sovětského svazu. Dále jsou analyzovány současné ekonomické, energetické, národnostní a sociální charakteristiky regionu s ohledem na jejich specifika. Analýze jsou podrobeny také politické vazby mezi zeměmi širšího regionu, zahrnující problematiku vzájemných vztahů a regionálních integračních uskupení. Další …více
Abstract:
This diploma thesis deals with political and security developments in the South Caucasus since the collapse of the Soviet Union. Other topics of analyses are current economic, energy, ethnic and social characteristics of the region with respect to their specificities. Political ties between the countries of the wider region, including the issue of mutual relations and regional integration processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Magdaléna Leichtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PICKOVÁ, Ivana. Region jižní Kavkaz a jeho vztahy s Ruskou federací. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/