Michaela Skalická

Bakalářská práce

Přístupnost vybraných objektů města Jihlavy pro osoby s omezenou schopností pohybu

Accessibility of Selected Objects of City of Jihlava for People with Limited Mobility
Anotace:
Zmapovat vybrané objekty města Jihlavy, určit, zda jsou osobám s omezenou schopností pohybu přístupné, částečně přístupné nebo nepřístupné a následně výsledky BP poskytnout vybraným organizacím a institucím.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.