Bc. Jana Peňaková

Bakalářská práce

Odklad povinné školní docházky

Postponement of Compulsory School Attendance
Anotace:
Tématem předložené bakalářské práce je problematika odkladu povinné školní docházky. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké jsou v současné době příčiny odkladu povinné školní docházky, zjistit její četnost a názory rodičů k odkladu povinné školní docházky. Práce je dělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se člení na čtyři hlavní kapitoly, ve kterých autorka vymezuje pojmy předškolní …více
Abstract:
The subject of the presented bachelor thesis is the issue of the deferment of compulsory schooling. The aim of the thesis is to determine the current causes for the delay of compulsory schooling, to determine its frequency and the opinions of parents on the delayn of compulsory schooling. The thesis is divided in two parts, the theoretical and the practical part. The theoretical part is divided in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Eva Dousková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Peňaková, Jana. Odklad povinné školní docházky. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku